Ett värdigt liv för alla!

onsdag 9 november 2022

Mona Ulvåknippa

Vad gör Räddningsmissionen? Emil Mattsson berättar hur de arbetar för att stötta socialt utsatta i vårt samhälle.

Räddningsmissionen - Social arbetar med sociala utmaningar och hittar lösningar för människor i hemlöshet och fattigdom, barn med föräldrar i fängelse, utsatta kvinnor och barn som går i skolor med låg måluppfyllelse.

Räddningsmissionen - Välfärd är verksamheter där Räddningsmissionen utför offentliga tjänster så som LSS-boende, daglig verksamhet för personer med funktionsvariationer och en grundskola.

Räddningsmissionen - Socialt företagande hjälper verksamheter som vill möte social nöd och som samtidigt vill erbjuda arbetsträning och sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden så som Maträtt och  ResursRätt 

Vad är Räddningsmissionen?

En ideell förening sedan 1952 med rötter i emigrantmissionen i slutet av 1800-talet. Huvudmän är 33 kristna församlingar i Göteborg med omnejd och omsättningen är ca 180 mkr, varav ca 30 mkr kommer från insamlade medel. Räddningsmissionen har totalt 180 anställda och ca 200 volontärer.

Ge en gåva >>

Ett blomstrande Göteborg - Räddningsmissionen - Civilsamhället

Idéburen välfärd

Under de senaste 25 åren har den svenska välfärden avreglerats, vilket har gjort det möjligt för nya aktörer att bedriva verksamhet. Det är bra, men avregleringen gjordes snabbt och regelverken anpassades inte för att stimulera kooperativ, det samhällsnyttiga eller idéburet företagande. 

Den dominerande kategorin aktörer är fortfarande det offentliga (78%) men de kommersiella, vinstmaximerande marknadsaktörerna har växt kraftigt (19%) och i dag står den idéburen välfärd endast för 3%.

Varför är civilsamhället så viktigt?

Mångfalden och det organiska, andan och feelingen samt att civilsamhället är bra på att hantera komplexitet - en katalysator för engagemang och resurser. Räddningsmissionen gör mycket. Vad kan vi göra mer?

Räddningsmissionens Communityskola

Skolans roll för samhällsutvecklingen är avgörande

I Göteborgsområdet finns det 10 skolor där endast 60% eller färre når måluppfyllelsen som ger behörighet för att kunna läsa vidare på yrkesförberedande gymnasieprogram. Forskning visar att grundskolebetyg är en av de enskilt största skyddsfaktorerna för att få e bra framtid med god hälsa, utbildning, arbete och välfungerande relationer. 

Communityskolan

Räddningsmissionen har därför startat en högstadieskola i Tynnered. De har genom lång erfarenhet av att jobba med social utsatthet, kunskap att förebygga utanförskap och utsatthet. Läs mer om Communityskolan >>

Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du göra, en annan människa väl. 

Men detta är redan så mycket, att själva stjärnorna ler. En hungrande människa mindre betyder en broder mer.

Stig Dagerman