Nytt Rotarydistrikt från 1 juli 2024

fredag 16 december 2022

Mona Ulvåknippa

Förändringar i Rotary Sverige från 1 juli 2024

Styrelsen i Rotary International har beslutat att minska antalet Rotarydistrikt i Sverige. I dag har Sverige 10 distrikt och från 1 juli 2024 blir det totalt 6. Dessa 6 distrikt kommer att ingå i zon 17. I den västra delen av Sverige bildas ett helt nytt distrikt

Det nya distriktet D2365 kommer att omfatta Västra Götalands län, Jönköpings län samt Säffle, Kungsbacka, Varberg och Falkenberg kommuner. Se det nya distriktet på en karta >>

Det nya Rotarydistriktet 2365 bildas av de nuvarande distrikten 2360, 2380 samt delar av 2400 (Falkenbergsklubbarna). Rent formellt blir detta ett helt nytt distrikt. Lena Alervall, från Lerum Aspen Rotaryklubb, blir den första Distriktsguvernören för det nya distriktet för perioden 2024 - 2025.

Lena Alervall blir första guvernören för det nya distriktet 2365

Plan sammanslagning D2360+D2380+Falkenberg D2400

Rotaryåret 2024/25 D2365

En styrgrupp har påbörjat arbetet med att tydliggöra och arbeta igenom det som behöver åtgärdas innan D 2365 Rotaryåret 2024/2025 börjar gälla. Styrgruppen består av; DGN Lena Alervall, DGE Stig Ottosson D2360, DGE Leif Norlander D2380.

Vi har i skrivande stund haft tre mötestillfällen tillsammans. Vi kommer att utgå ifrån Checklista Distriktssammanslagning vilken vi erhållit från Sari Miettinen i Zürich. Vår ambition är att vi har framme ett första utkast våren 2023. Under vintern/våren 2022/2023 kommer vi att koppla in Rotarianer i våra distrikt som kommer att bidra med kunskaper/erfarenheter för att få en hållbar plan.

Distriktshandbok samt Stadgar i respektive nuvarande distrikt kommer att gås igenom för att finna ett sammanordnat förslag för D2365. Arbetsgrupper med rotaryerfarenhet från våra nuvarande distrikt är tillfrågade och kommer att ge oss förslag början av 2023.

Lena Alervall, 16 december 2022

Nya Rotarydistriktet 2365 - Från 1 juli 2024