Segling över Atlanten med ARC 2022

måndag 27 februari 2023 18:15-20:00, Wärdshuset på Dal, Tingshusgatan 1, 46431 Mellerud, Sverige
Webbplats: https://www.wpdal.com/
Talare:

Henrik och Ann-Sofie LLindh


Organisatörer:
  • Birgitta Olsson

Henrik  och Ann-Sofie Lindh berättar om sin segling över Atlanten med ARC 2022.

Segling över Atlanten med ARC 2022